Leasing nieruchomości w opinii ekspertów

Dlaczego MGW CCG?

Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie transakcji leasingu nieruchomości, nie jest proste. Wynika to ze stosunkowo złożonej problematyki samej umowy leasingowej, jej długoterminowego charakteru oraz dosyć wąskiego rynku firm, które takie produkty oferują. Dodatkowo sprawę komplikują przepisy związane z obrotem nieruchomościami oraz oczekiwania Finansujących dotyczące audytów prawnych i technicznych nabywanych w ramach takich transakcji nieruchomości.

 

Dlatego też wsparcie MGW Corporate Consulting Group – spółki doradczej wyspecjalizowanej między innymi w takiego typu transakcjach, pozwoli na:

  • Skuteczne zaaranżowanie umów leasingu nieruchomości (w przypadku poprawnej struktury umowy leasingu oraz akceptowalnego charakteru nieruchomości)
  • Znaczącego obniżenie kosztów finansowych i operacyjnych zawieranej umowy leasingu nieruchomości
  • Zmniejszenie ryzyka finansowego i operacyjnego zawieranej umowy leasingu

Potencjał i profesjonalizm

ZESPÓŁ

eksperci i potencjał intelektualny

>menedżerowie wysokiego szczebla z doświadczeniem w branży leasingowej
>analitycy finansowi z bogatym know-how
>eksperci back office wyspecjalizowani w obsłudze umów leasingu
>doradcy prawni ze znajomością problematyki leasingowej

WIARYGODNOŚĆ

skuteczność i profesjonalizm

>kilkuletnie doświadczenie mierzone skalą uzyskanych dla Klientów oszczędności
>dobre relacje z większością firm leasingowych doceniających rolę MGW CCG w procesie aranżowania finansowania
>rekomendacje obsługiwanych przez MGW CCG Klientów co do korzyści wynikających ze świadczonej usługi

NARZĘDZIA

kreatywność i wygoda

>innowacyjne, autorskie oprogramowanie stworzone na potrzeby optymalizacji i zarządzania umowami leasingu, 
dostępne on-line
>szeroki zakres raportów obrazujących bieżący stan rynku leasingu nieruchomości oraz etapy aranżowanego finansowania

Nasze wynagrodzenie płacone jest w formule Success Fee. Skomunikuj się i zapytaj o szczegóły.

Wybrani klienci